Przetrwanie w dobie kryzysu i inflacji

Przetrwanie w dobie kryzysu i inflacji

Przetrwanie w dobie kryzysu i inflacji

Warto zwrócić uwagę, że każdy kryzys musi się kiedyś zakończyć. Jednak zamieszanie w obszarze popytu oraz podaży jest ogromne. Jednak skutki tego będą widoczne dopiero u schyłku kryzysu. Na początkowym etapie unikajmy przede wszystkim:

-ignorowania doniesień o kryzysie, który nas nie dotyczy

-nieefektywnych działań

-złych wyborów

-braku elastyczności

 

W sytuacjach kryzysowych w zarządzaniu strategicznym ważną koncepcją jest VUCA:

Volatility (ang. zmienność);

Ucertainty (ang. niepewność);

Complexity (ang. złożoność);

Ambiguity (ang. niejednoznaczność

W tym celu należy podjąć działania:

 

    Vision (ang. wizja);

    Understanding (ang. zrozumienie);

    Clarity (ang. przejrzystość);

    Adaptability/Agility (ang. elastyczność, zwinność).

Jeśli posiadasz odpowiednie zasoby ludzkie przemyśl utworzenie sztabu kryzysowego, który określi obowiązki pracowników na ścisłym polu działania. Najważniejsze osoby w sztabie finansowym to:

specjalista ds. marketingu oraz sprzedaży

analityk

specjalista ds. HR oraz IT

Dlatego na początku budowania sztabu kryzysowego powinniśmy przedstawić wszystkie możliwe scenariusze, w tym alternatywne ścieżki rozwiązań. Do tego niezbędne są badania rynkowe, prognozy PKB czy też nastroje konsumenckie.

Do prawidłowej analizy tych wydarzeń są potrzebni sprawni oraz zdrowi pracownicy. dlatego powinniśmy skoordynować obowiązki i utworzyć stanowiska typu Home Office. W przypadku pracowników produkcji, aby podnieść ich morale oraz efektywność zapewnijmy im najwyższe standardy higieny oraz w niektórych przypadkach bonifikaty finansowe.

Istotną sprawą jest zapewnienie płynności finansowej, która pozwoli gromadzenie gotówki. w tym celu powinniśmy negocjować płatności oraz terminy spłat. W przypadku firm produkcyjnych określimy priorytetowe surowce, zanalizujmy ryzyko dostaw, szukajmy zamiennych dostawców.

Pamiętajmy, ze w tym wszystkim są najważniejsi klienci. Musimy poznać ich oczekiwania oraz problemy. Tutaj warto przemyśleć kwestie rabatów oraz promocji, aby utrzymać daną grupę klientów.

Jednak w pewnym momencie będziemy musieli się zmierzyć z długami oraz z liczba zatrudnionych pracowników. Znacznie tutaj musimy zmniejszyć inwestycje, a skupiamy się na należnościach finansowych. W fazie recesji zalecane jest utrzymanie nakładów na reklamę, bo udział w rynku jest bardzo potrzebny, a klient musi wiedzieć, że firma mimo kryzysu jest cały czas na wysokim poziomie. W przypadku pracowników dostosuj ich formę pracy. W okresie ożywienia zwiększaj zapasy produktów.