Uwierzytelnianie tożsamości w internecie

Uwierzytelnianie tożsamości w internecie

Uwierzytelnianie tożsamości w Internecie

Postępująca cyfryzacja życia codziennego pozwala na załatwianie zarówno spraw finansowych jak i publicznych za pośrednictwem Internetu. Jest to zarówno ułatwienie pozwalające na ominiecie kolejek w bankach czy urzędach, jak i zagrożenie wynikające z ryzyka wycieku danych osobowych.

W dobie kryzysu związanego z epidemią koronawirusa „załatwianie” swoich spraw online jest o wiele bezpieczniejsze dla zdrowia, ale ważną kwestia pozostaje ochrona własnej osobowości w sieci. W poniższym artykule przyjrzymy się kilku sposobom przewidzianym przez ustawodawcę, na uwierzytelnienie własnej tożsamości w sieci.

 • Podpis Kwalifikowany

Podpis kwalifikowany jest to elektroniczny odpowiednik własnoręcznego podpisy służący do podpisywania umów i dokumentów z mocą prawną. Wprowadzony został wraz z ustawą o podpisie elektronicznym z dnia 18.09.2001r. Za jego pomocą możemy składać elektronicznie dokumenty do urzędów i innych instytucji państwowych drogą elektroniczną. Dokumenty takie otrzymują klauzulę oryginałów.

Za pomocą Podpisu Kwalifikowanego możemy:

 • Przesyłać dokumenty do jednostek administracji publicznej
 • Podpisywać umowy zapisane w formie elektronicznej
 • składać zlecenia na niektórych aukcjach internetowych
 • uwierzytelniać transakcje w banku

Jak uzyskać Podpis Kwalifikowany:

Podpis Kwalifikowany jest płatną usługa realizowaną przez zarejestrowane w Unii Europejskiej firmy, których listę można znaleźć tutaj: https://www.nccert.pl/.

Uwierzytelnienie za pomocą tej metody wymaga podłączenia do komputera specjalnego urządzenia (wraz z kartą indywidualną dla każdej osoby) do komputera. Jest to najpewniejszy sposób uwierzytelnienia swojej tożsamości, oferujący również najszerszy zakres możliwych do załatwienia drogą elektroniczną spraw urzędowych.

 • Profil Zaufany

Jest to bezpłatna alternatywa dla Podpisu Kwalifikowanego, posiadająca jednak kilka ograniczeń związanych z powierzeniem uwierzytelniania danych osobowych firmą zewnętrznym. Profilu zaufanego możemy używać do składania pism o mniejszej wadze w dziedzinach takich jak:

 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Platforma Usług Administracyjnych
 • Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
 • Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców
 • Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego
 • usługi wojskowych komend uzupełnień
 • Platforma Usług Elektronicznych Urzędu Komunikacji Elektronicznej

Jak uzyskać Profil Zaufany:

Profil Zaufany związany jest bezpośrednio z bankowością internetową, do jego pozyskania niezbędne jest posiadanie konta w banku działającym na terenie UE oferującym usługę e-bankowości. W większości banków możemy go założyć z poziomu w/w usługi

Za pomocą Profilu Zaufanego nie możemy jednak podpisać wszystkich dokumentów, m.in.:

 • deklaracji i informacji podatkowych (w serwisie e-Deklaracje)
 • dokumentów związanych z zamknięciem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
 • nie można potwierdzać zmian w KRS, jeśli spółka nie była zarejestrowana online

 

 • E-dowód

Jest to nowa forma uwierzytelniania danych osobowych zintegrowana z dowodem osobistym wydawanym od dnia 4.03.2019r. Nowe dowody osobiste posiadają zintegrowany czip pozwalający na odczytanie danych za pomocą odpowiedniego czytnika. Dodatkowo istnieje możliwość „włączenia” w dowodzie usługi Podpisu Kwalifikowanego i Profilu Zaufanego. Może on służyć również jako dokument podróży zgodny z dyrektywami ICAO.

Jak uzyskać E-dowód

E-dowód wydawany jest przez wyznaczone jednostki administracji publicznej (Prezydenta Miasta) na takich samych zasadach jak zwykły dowód osobisty. Od marca 2019r. istnieje możliwość wymiany dotychczasowego dowodu na e-dowód.